Mystacides nigra er en liten vårflue med smale, nærmest ensfarget svarte framvinger. Arten er funnet på Østlandet og i Troms og Finnmark. Larven lever på sand- og mudderbunn i sjøer og sakteflytende elver, gjerne blant vegetasjon, trerøtter eller død ved. Den bygger et rett eller svakt buet, portabelt hus av sandkorn og små pinner, barnåler eller andre plantedeler.

Størrelse

Framvinge hann: 7,3–9,2 mm, framvinge hunn: 7,6–9,4 mm.

Kjennetegn

Mystacides nigra er en liten vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er svart med meget svak blå glans og et meget svakt antydet mørkere bånd på midten. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1 og 5 i finnes i begge vingepar. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har lyse og mørke ringer ved basis og er omtrent dobbelt så lang som framvingen hos hannen, noe kortere hos hunnen. Maxillepalpen er lang og kraftig hårete. Den har fem segmenter hos begge kjønn. Andre segment er litt lengre enn første, tredje segment er meget langt, og fjerde og femte segment er en god del kortere enn tredje segment. Skinneleggene har henholdsvis 0, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan særlig forveksles med Mystacides azurea, men framvingen er mindre blåglinsende og har mindre tydelig mørkt tverrbånd. I hvile bretter ikke M. nigra framvingetuppene innover slik M. azurea gjør. De to artene kan også skilles på at framvingens framkant hos M. azurea har et lite hakk nær vingespissen, mens M. nigra mangler dette hakket. Av de øvrige artene i familien kan arten særlig forveksles med mørke individer av Athripsodes aterrimus. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet på Østlandet og i Troms og Finnmark.

Lokalitet for Mystacides nigra ved Setertjern i Nordmarka i Oslo.

Levested og økologi

Arten lever i sjøer og sakteflytende elver med sand- og mudderbunn. Larven lever på bunnen, gjerne blant vegetasjon, trerøtter eller død ved. Den bygger et rett eller svakt buet, portabelt hus av sandkorn og små pinner, barnåler eller andre plantedeler.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til begynnelsen av september.