Stenophylax vibex er en stor vårflue med svært brede, gulbrune, flekkete framvinger. Arten er funnet noen få ganger i indre Vestlandet. Larven lever i små, temporære bekker. Den bygger et rett, portabelt hus av plantedeler.

Størrelse

Framvinge hann: 17,0–24,0 mm, framvinge hunn: 17–23,0 mm.

Kjennetegn

Stenophylax vibex er en stor vårflue. Framvingen er svært bred med avrundet vingespiss, og er brun med små, delvis sammenflytende gule flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten er svært lik Stenophylax permistus. Den kan også lett forveksles med artene i slekten Micropterna samt Anabolia concentrica, men er gjerne noe større enn disse. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i Sør- og Mellom-Europa. I Nord-Europa er den kun funnet i Norge.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet noen få ganger i indre Vestlandet.

Levested og økologi

Arten lever i små, temporære bekker. Larven bygger et rett, portabelt hus av plantedeler.

Flygetid

Fra begynnelsen av august til midten av september.

Referanser

Andersen T, Hossain M, Solhøy T og Søli GEE (1989). Caddisflies (Trichoptera) from Jostedalen, West Norway. Fauna norvegica Serie B 37(1), 37–41.