Micrasema setiferum er en liten vårflue med brede, ensfarget grå framvinger. Arten er utbredt i indre deler av Sør-Norge og finnes spredt i Nord-Norge. Larven lever på mosekledde stener i bekker og mindre elver. Den bygger et rett, portabelt hus.

Størrelse

Framvinge hann: 4,0–6,2 mm, framvinge hunn: 4,9–6,5 mm.

Kjennetegn

Micrasema setiferum er en liten vårflue. Hunnen er litt større enn hannen. Framvingen er bred, butt og ensfarget grå. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1, 2, 3 og 5 i framvingen, gaffel 1 og 5 i bakvingen. Hos hunnen finnes gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen, mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet mangler punktøyne. Antennen er litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Segmentene er sylindriske, hos hannen er andre segment lengre enn første og tredje segment. Skinneleggene har henholdsvis 2, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten ligner Micrasema gelidum men er noe mindre og har smalere, lysere vinger. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene. Av andre små, grå vårfluer kan den særlig forveksles med Agapetus ochripes, men denne arten har fire sporer på midt- og bakskinneleggen (sporeformel 2-4-4) og har punktøyne på hodet.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er funnet i Fennoskandia og Sentral-Europa.

Utredelse i Norge

Arten er utbredt i indre deler av Sør-Norge og finnes spredt i Nord-Norge.

Levested og økologi

Arten lever i bekker og elver. Larven lever på mosekledde stener og grus, og bygger et svakt buet, portabelt hus av sandkorn.

Flygetid

Fra slutten av mai til midten av juli.

Lokalitet for Micrasema setiferum ved Hakadalselva i Nittedal, Akershus

Lokalitet for Micrasema setiferum ved Vangrøfta i Os, Hedmark