Forsker ved Seksjon for forskning og samlinger, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Hallvard Elven
Bidrag
: Coenagrion lunulatum.
Creator
Göran Liljeberg
Contributor
Bakgrunn fjernet
Hallvard Elven
License
CC BY-SA 3.0 Creative Commons Attribution Share-alike
: Coenagrion puella.
Creator
Göran Liljeberg
Contributor
Bakgrunn fjernet
Hallvard Elven
License
CC BY-SA 3.0 Creative Commons Attribution Share-alike
: Coenagrion pulchellum.
Creator
Göran Liljeberg
Contributor
Bakgrunn fjernet
Hallvard Elven
License
CC BY-SA 3.0 Creative Commons Attribution Share-alike
: Coenagrionidae.
Creator
Göran Liljeberg
Contributor
Bakgrunn fjernet, bilde nedskalert, flere bilder sammenstilt i collage
Hallvard Elven
License
CC BY-SA 3.0 Creative Commons Attribution Share-alike
: Coenagrionidae.
Creator
Göran Liljeberg
Contributor
Bakgrunn fjernet, bilde nedskalert, flere bilder sammenstilt i collage
Hallvard Elven
License
CC BY-SA 3.0 Creative Commons Attribution Share-alike
: Coenagrionidae.
Creator
Göran Liljeberg
Contributor
Bakgrunn fjernet, bilde nedskalert, flere bilder sammenstilt i collage
Hallvard Elven
License
CC BY-SA 3.0 Creative Commons Attribution Share-alike
: Cordulegaster boltonii.
Creator
Göran Liljeberg
Contributor
Bakgrunn fjernet, bilde beskåret
Hallvard Elven
License
CC BY-SA 3.0 Creative Commons Attribution Share-alike
: Cordulegaster boltonii.
Creator
Göran Liljeberg
Contributor
Bakgrunn fjernet
Hallvard Elven
License
CC BY-SA 3.0 Creative Commons Attribution Share-alike
: Cordulegastridae.
Creator
Göran Liljeberg
Contributor
Bakgrunn fjernet, bilde nedskalert
Hallvard Elven
License
CC BY-SA 3.0 Creative Commons Attribution Share-alike