Neureclipsis bimaculata er en liten vårflue med smale, mørkegrå framvinger, hver med to gule flekker. Arten er vanlig i Sør-Norge og er utbredt nord til Finnmark. Larven lever i rennende vann og kan være svært vanlig i utløpet av sjøer. Den spinner et fastsittende traktformet fangstnett som ender i et rørformet skjulested.

Hann av Neureclipsis bimaculata

Arten er lett å kjenne igjen på de to gule flekkene på framvingen.

Størrelse

Framvinge hann: 5,6–7,6 mm, framvinge hunn: 7,5–11,4 mm.

Kjennetegn

Neureclipsis bimaculata er en liten vårflue. Hunnen er større enn hannen. Framvingen er smal og mørkegrå med to relativt store, gule flekker som kan være mer eller mindre sammenflytende. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i begge vingepar, mediancelle kun i framvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er gjerne noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er meget korte og kraftige, tredje segment langt og smalt, fjerde segment kortere enn tredje, femte segment omtrent like langt som de øvrige segmenter til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 3, 4 og 4 sporer. Bakkroppen har et trådaktig filament på hver side av det femte bukleddet.

Hunn av Neureclipsis bimaculata

Hunnen er noe større enn hannen og har mer utflytende vingeflekker.

Forvekslingsarter

Arten er lett å kjenne igjen på de ensfarget mørkegrå framvingene med to relativt store, gule flekker. Arten kan også skilles fra øvrige arter i familien på kombinasjonen av gafler i fram- og bakvinge (1, 2, 3, 4, 5 + 1, 2, 3, 5). Familien kan kjennes igjen på det trådaktige filamentet på hver side av det femte bukleddet.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig i Sør-Norge og er utbredt nord til Finnmark.

Fangstnett av Neureclipsis bimaculata

Larvene spinner fangstnettene sine i rennende vann, gjerne i utløpet av sjøer.

Levested og økologi

Arten lever i rennende vann og kan være svært vanlig i utløpet av sjøer. Larven spinner et fastsittende traktformet fangstnett som ender i et rørformet skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Slutten av mai til begynnelsen av oktober.

Lokalitet for Neureclipsis bimaculata ved Stryken i Lunner, Oppland

Lokalitet for Neureclipsis bimaculata ved Båtskardvatnet i Grane, Nordland