Athripsodes albifrons er en liten vårflue med smale, gråsvarte framvinger med hvite tverrstriper. Arten er funnet i kystnære områder i Sør-Norge. Larven lever i bekker og elver med sand- og grusbunn, enkelte ganger også i sjøer. Den bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 8,2–9,5 mm, framvinge hunn: 6,0–9,3 mm.

Kjennetegn

Athripsodes albifrons er en liten vårflue. Hunnen er noe mindre enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er gråsvart med hvite tverrstriper. Oversiden av hodet har en dusk med hvite hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1 og 5 i begge vingepar. Hos hunnen finnes gaffel 1, 3, og 5 i framvingen og gaffel 1 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har tydelige lyse og mørke ringer og er lengre enn framvingen. Første antenneledd er oppsvulmet og litt kortere enn hodet. Maxillepalpen er sterkt hårete og har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment er meget langt, tredje segment er middels langt, fjerde segment er langt, og femte segment er fleksibelt og omtrent like langt som eller noe kortere enn fjerde segment. Skinneleggene har henholdsvis 2, 2 og 2 sporer. Sporene på framskinneleggen er gjerne svært korte.

Forvekslingsarter

Arten kan skilles fra alle arter i familien utenom Athripsodes commutatus på de svært mørke framvingene med hvite tverrstriper. Athripsodes cinereus kan ligne, men har mer utflytende lyse tverrbånd. Arten er imidlertid svært lik Athripsodes commutatus. Hunnene hos de to artene kan skilles på at hunnen hos A. commutatus har et hvitt tverrbånd midt på antennen. Hannene kan bare skilles sikkert på genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i hele Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt på Sør- og Sørøstlandet.

Levested og økologi

Arten lever i bekker og elver med sand- og grusbunn, enkelte ganger også i sjøer. Larven bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Flygetid

Juli