Triaenodes unanimis er en liten vårflue med smale, grågule framvinger med svake mørkere tegninger. Arten er funnet noen få steder i kystnære områder i Sørøst-Norge. Larven lever i sjøer, elver og bekker. Den bygger et rett, portabelt hus av små plantedeler ordnet i spiral.

Størrelse

Framvinge hann: 7,6–9,8 mm, framvinge hunn: 7,2–9,8 mm.

Kjennetegn

Triaenodes unanimis er en liten vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er grågul med svake mørkere tegninger. Gaffel 1, 2 og 5 i finnes i framvingen, gaffel 1 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er mer enn dobbelt så lang som framvingen hos hannen, noe kortere hos hunnen. Første antenneledd er kraftig og omtrent like langt som hodet. Maxillepalpen er meget lang og har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er omtrent like lange, tredje segment er mye lengre, fjerde og femte segment er omtrent like lange. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med flere andre små, grågule arter i familien, som Erotesis baltica og Adicella reducta. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse og er også funnet i den Orientalske regionen. Den er utbredt i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet noen få steder rundt Oslofjorden.

Lokalitet for Triaenodes unanimis ved Hallevannet i Larvik, Vestfold

Levested og økologi

Arten lever i sjøer, elver og bekker. Larven bygger et rett, portabelt hus av små plantedeler ordnet i spiral.

Flygetid

Fra slutten av juni til midten av september.