Mystacides azurea er en liten vårflue med smale, skinnende blåsvarte framvinger. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever på sand- og mudderbunn i bekker, elver, dammer og sjøer. Den bygger et rett eller svakt buet, portabelt hus av sandkorn og små pinner, barnåler eller andre plantedeler.

Størrelse

Framvinge hann: 6,8–8,3 mm, framvinge hunn: 6,7–8,5 mm.

Kjennetegn

Mystacides azurea er en liten vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er skinnende blåsvart med et mørkere tverrbånd på midten. I hvile er tuppen av framvingen bøyd karakteristisk innover. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1 og 5 i finnes i begge vingepar. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har lyse og mørke ringer ved basis og er  mer ensfarget mørk i den ytre delen. Den er omtrent dobbelt så lang som framvingen hos hannen, noe kortere hos hunnen. Maxillepalpen er lang, kraftig og sterkt hårete. Den har fem segmenter hos begge kjønn. Andre segment er litt lengre enn første, tredje segment er meget langt, og fjerde og femte segment er en god del kortere enn tredje segment. I hvile spriker ofte palpene skrått utover med tuppene bøyd krokaktig tilbake. Skinneleggene har henholdsvis 0, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten er vanligvis lett å kjenne igjen på de skinnende blåsvarte framvingene og på den karakteristiske hvilestillingen med tuppene av framvingene bøyd innover. Slitte individer kan forveksles med Mystacides nigra eller med mørke individer av Athripsodes aterrimus, men arten kan skilles fra disse på at framvingens framkant har et lite hakk nær vingespissen. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i hele Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig og utbredt over hele landet.

Lokalitet for Mystacides azurea ved Akerselva i Oslo.

Levested og økologi

Arten lever i bekker, elver, dammer og sjøer med sand- og mudderbunn. Larven bygger et rett eller svakt buet, portabelt hus av sandkorn og små pinner, barnåler eller andre plantedeler.

Flygetid

Fra midten av juni til slutten av september.