Rhadicoleptus alpestris er en liten til middels stor vårflue med brede, gulbrune til gråbrune framvinger med lyse felter. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i pytter og småvann, spesielt i myrområder. Den bygger et buet, portabelt hus av plantedeler.

Størrelse

Framvinge hann: 9,7–16,3 mm, framvinge hunn: 11,8–14,6 mm.

Kjennetegn

Rhadicoleptus alpestris er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er bred med avrundet vingespiss, og er gulbrun til gråbrun med lyse felter. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer hos begge kjønn.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre middels store Limnephilidae-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Lokalitet for Rhadicoleptus alpestris ved Lomtjørna i Grane, Nordland

Levested og økologi

Arten lever i pytter og småvann, spesielt i myrområder. Larven bygger et buet, portabelt hus av tverrstilte plantedeler.

Flygetid

Fra slutten av mai til begynnelsen av oktober.

Lokalitet for Rhadicoleptus alpestris ved Nedre Forsåvatnet i Gildeskål, Nordland