Familien Rhyacophilidae omfatter i Norge tre arter i slekten Rhyacophila. Artene er middels store med relativt slanke framvinger med tydelig spiss. Larvene bygger ikke hus og er frittlevende på steiner i elver og bekker hvor de ernærer seg av små invertebrater.

Antall

Familien omfatter i Europa én slekt, Rhyacophila, med nær 100 arter, flere med ulike underarter. Slekten er spesielt artsrik i Sør-Europa og på Balkan. I Norge finnes tre arter. Rhyacophila nubila er vanlig over hele landet. Rhyacophila fasciata er funnet på Sør- og Østlandet, i Trøndelag og spredt nordover til Finnmark. Rhyacophila obliterata ble påvist i Norge for første gang i 2010 i Finnmark (Andersen & Hagenlund 2012).

Kjennetegn

Familien omfatter middels store vårfluer med framvingelengde 10–16 mm. Hunnen er litt større enn hannen. Framvingen er relativt slank med tydelig spiss og har gulbrun til grå grunnfarge og tett mørk spragling. Bakkanten har vanligvis en tydelig lys flekk som er kantet med mørkt innad. Når dyret sitter med vingene taklagt danner de lyse flekkene sammen en lys diamanttegning på dyrets ryggside. Bakvingen har omtrent samme fasong som framvingen, men er litt kortere. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er kortere enn framvingen, og det første antenneleddet er meget kort. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er korte, tredje segment er meget langt, fjerde og femte segment er litt kortere enn tredje. Det femte segmentet er ikke artikulert. Beina er lange og slanke med få pigger. Skinneleggene har henholdsvis 3, 4 og 4 sporer. Sporene lange og distinkte.

Økologi

Larvene er frittlevende og krabber rundt på steiner i elver og bekker hvor de ernærer seg av små invertebrater, særlig knottlarver. De bygger hverken portable hus eller fastsittende gjemmesteder unntatt rett før de forpupper seg, da de bygger ovale hus av grove sandkorn som de fester til undersiden av steiner.

Referanser

Andersen T og Hagenlund LK (2012). Caddisflies (Trichoptera) from Finnmark, northern Norway. Norwegian Journal of Entomology 59: 133-154.