Semblis atrata er en meget stor vårflue med blekgule vinger med mørkebrune flekker. Arten er funnet et fåtall ganger på Østlandet, i Nord-Trøndelag og i Finnmark. Larven lever blant vegetasjonen i mindre elver og bekker med sand- og grusbunn. Den bygger et portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform.

Størrelse

Framvinge hann: 21,2–23,5 mm, framvinge hunn: 23,0–28,1 mm.

Kjennetegn

Semblis atrata er en meget stor vårflue. Framvingen er svært bred og blekgul med mørkebrune, noe utflytende flekker, og er nærmest hårløs. Bakvingen er noe kortere enn framvingen og er gulhvit med en mørk flekk nær midten og et diffust mørkt bånd langs ytterkanten. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i framvingen hos begge kjønn, gaffel 1, 2 og 5 i bakvingen hos hannen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen hos hunnen. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar hos begge kjønn. Framvingen har en ekstra tverribbe mellom costa og subcosta nær vingespissen. Hodet har punktøyne. Antennen er kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fire segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Segmentene er sylindriske og første segment er kort. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten er lett kjennelig på størrelsen og de lyse framvingene med brune flekker. Den kan forveksles med Semblis phalaenoides, men denne er noe større, har renere hvit grunnfarge og mørkere, mindre utflytende vingeflekker, og har et kraftigere mørkt bånd langs kanten av bakvingen.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. I Europa er den kun funnet i Fennoskandia.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet et fåtall ganger på Østlandet, i Nord-Trøndelag og i Finnmark. De fleste funn er gamle.

Levested og økologi

Arten lever i mindre elver og bekker med sand- og grusbunn. Larven lever blant vannvegetasjonen og bygger et portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til begynnelsen av juli.