Halesus digitatus er en middels stor til meget stor vårflue med brede, lyst gulbrune framvinger med mørkere tegninger. Arten er utbredt i indre deler av Sør-Norge og i Nord-Norge. Den lever i bekker og sig i skogsområder. Larven bygger et svakt buet, portabelt hus av plantedeler.

Størrelse

Framvinge hann: 18,3–22,9 mm, framvinge hunn: 16,6–25,2 mm.

Kjennetegn

Halesus digitatus er en middels stor til meget stor vårflue. Framvingen er bred med avrundet vingespiss, og er lyst gulbrun med mørkere gulbrune tegninger langs ribbene og midt i cellene. De mørke tegningene midt i cellene tar form av langsgående bånd av sammensmeltede flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er gul og noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 3 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten Halesus kan skilles fra andre vårflueslekter på størrelsen og de karakteristiske vingetegningene med langsgående mørke bånd. De tre Halesus-artene har ganske like tegninger, men H. digitatus har gulere farge og svakere flekkmønster enn de to andre artene. Antennene er gule hos H. digitatus, mens de to øvrige artene har brune antenner. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over hele Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Lokalitet for Halesus digitatus ved Granåsen på Røros, Sør-Trøndelag

Levested og økologi

Arten lever i bekker og sig i skogsområder. Larven bygger et svakt buet, portabelt hus av plantedeler.

Flygetid

Fra august til september.