Stenophylax permistus er en stor vårflue med svært brede, gulbrune, flekkete framvinger. Arten er utbredt i Sør-Norge. Larven lever blant dødt løv i små, sakteflytende bekker. Den bygger et rett, portabelt hus av plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 17,5–23,4 mm, framvinge hunn: 16,9–24,3 mm.

Kjennetegn

Stenophylax permistus er en stor vårflue. Framvingen er svært bred med avrundet vingespiss, og er brun med små, delvis sammenflytende gule flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten er svært lik Stenophylax vibex. Den kan også lett forveksles med artene i slekten Micropterna samt Anabolia concentrica, men er gjerne noe større enn disse. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i Sør-Norge.

Levested og økologi

Arten lever i små, sakteflytende bekker med dødt løv. Larven lever blant løvet. Den bygger et rett, portabelt hus av plantebiter.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til begynnelsen av oktober. Arten er mest tallrik i august og september.