Ceraclea fulva er en middels stor vårflue med smale, gulbrune framvinger med en meget svak, lysere flekk langs bakkanten. Arten er utbredt over det meste av landet. Larven lever i ferskvannssvamper på stein- eller grusbunn i sjøer. Den bygger et portabelt hus av silke og nåler fra svampene.

Størrelse

Framvinge hann: 11,5–15,3 mm, framvinge hunn: 10,9–15,8 mm.

Kjennetegn

Ceraclea fulva er en middels stor vårflue. Hunnen er gjerne litt mindre enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er gulbrun med litt mørkere ribber og med en meget svak, lysere flekk langs bakkanten. Bakvingen er kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1 og 5 i begge vingepar. Hos hunnen finnes gaffel 1, 3, og 5 i framvingen og gaffel 1 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har tydelige lyse og mørke ringer og er mer enn dobbelt så lang som framvingen hos hannen, noe kortere hos hunnen. Første antenneledd er oppsvulmet og noe kortere enn hodet. Maxillepalpen er sterkt hårete og har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment er meget langt, tredje segment er middels langt, fjerde segment er langt, og femte segment er fleksibelt og omtrent like langt som eller noe kortere enn fjerde segment. Skinneleggene har henholdsvis 2, 2 og 2 sporer. Sporene på framskinneleggen er gjerne svært korte.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre arter i familien med gulbrune vinger, særlig Ceraclea senilis. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i lavlandet i Sør-Norge, Trøndelag og i Finnmark.

Lokalitet for Ceraclea fulva ved Transjøen i Ullensaker, Akershus.

Levested og økologi

Arten lever i sjøer med stein- eller grusbunn. Larven lever i ferskvannssvamper. Den bygger et buet portabelt hus av silke og nåler fra svampene.

Flygetid

Fra begynnelsen av juli til begynnelsen av september.

Lokalitet for Ceraclea fulva ved Bogstadvann i Oslo.