Ceraclea annulicornis er en liten til middels stor vårflue med smale, brune framvinger med en ofte noe utydelig lys flekk langs bakkanten. Arten er utbredt over det meste av landet. Larven lever i elver og sjøer med stein- eller grusbunn. Den bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 8,8–12,8 mm, framvinge hunn: 8,2–10,5 mm.

Kjennetegn

Ceraclea annulicornis er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er gjerne litt mindre enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er brun med en ofte noe utydelig lys flekk langs bakkanten. Bakvingen er kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1 og 5 i begge vingepar. Hos hunnen finnes gaffel 1, 3, og 5 i framvingen og gaffel 1 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har tydelige lyse og mørke ringer og er mer enn dobbelt så lang som framvingen hos hannen, noe kortere hos hunnen. Første antenneledd er oppsvulmet og litt kortere enn hodet. Maxillepalpen er sterkt hårete og har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment er meget langt, tredje segment er middels langt, fjerde segment er langt, og femte segment er fleksibelt og omtrent like langt som eller noe kortere enn fjerde segment. Skinneleggene har henholdsvis 2, 2 og 2 sporer. Sporene på framskinneleggen er gjerne svært korte.

Hann av Ceraclea annulicornis

Slitt individ

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre Ceraclea-arter med lys flekk langs bakkanten av framvingene, særlig Ceraclea albimacula, Ceraclea perplexa og Ceraclea dissimilis. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt på Sør- og Østlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge.

Lokalitet for Ceraclea annulicornis ved bredden av Mjøsa i Stange, Hedmark.

Levested og økologi

Arten lever i elver og sjøer med stein- eller grusbunn. Larven bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til midten av september.

Lokalitet for Ceraclea annulicornis ved Gudbrandsdalslågen i Øyer, Oppland.

Lokalitet for Ceraclea annulicornis ved Mysenelva i Eidsberg, Østfold.