Lype reducta er en liten vårflue med smale, ensfarget mørkebrune framvinger. Arten er funnet i kystnære områder fra Østfold til Rogaland. Larven lever i mindre bekker. Den konstruerer et fastsittende, rørformet skjulested av silke på steiner eller død ved.

Størrelse

Framvinge hann: 4,5–6,0 mm, framvinge hunn: 5,2–6,2 mm.

Kjennetegn

Lype reducta er en liten vårflue. Hannen og hunnen er omtrent like store. Framvingen er smal med avrundet spiss, ensfarget mørkebrun og tett behåret. Vingefrynsene er relativt lange. Bakvingen er betydelig smalere enn framvingen. Gaffel 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i begge vingepar, mediancelle kun i framvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er like lang som eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment dobbelt så langt som første, tredje segment litt kortere enn andre, fjerde segment like langt som andre, femte segment omtrent så langt som tredje og fjerde segment til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan forveksles med flere andre små, mørke vårfluer, først og fremst Wormaldia spp. og mørke arter innenfor familien Polycentropodidae. De siste har imidlertid gjerne noe mer spraglete vinger. Arten er svært lik Lype phaeopa, men denne arten mangler diskcelle i bakvingen. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Lype reducta ble funnet for første gang i Norge i Nedre Eiker i Buskerud i 1988 og er senere funnet i kystnære områder fra Østfold til Rogaland.

Lokalitet for Lype reducta ved Sverstad i Barkåker i Tønsberg, Vestfold.

Levested og økologi

Arten lever i mindre bekker. Larven konstruerer et fastsittende, rørformet skjulested av silke på steiner eller død ved. Den er assosiert med sopp og livnærer seg av det råtnende overflatelaget på nedsenket, død ved.

Flygetid

Slutten av juni til slutten av juli.

Referanser

Andersen T, Hansen LO, Johanson KA og Sagvolden BA (1993). Faunistical records of Caddis flies (Trichoptera) from Buskerud, South Norway. Fauna norvegica Serie B 40: 49–57.