Hydroptila occulta er en meget liten vårflue med smale, grå, hvitmønstrede framvinger. Arten er funnet noen få steder på Østlandet og Vestlandet. Larven lever i bekker og små elver med stein- og grusbunn, men er ikke beskrevet i detalj.

Størrelse

Framvinge hann: 2,2–2,7 mm, framvinge hunn: 2,4–3,3 mm.

Kjennetegn

Hydroptila occulta er en meget liten vårflue. Hunnen er gjerne litt mindre enn hannen. Framvingen er smal og grå med hvite tegninger. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har moderat spiss tupp og svært lange vingefrynser. Ribbenettet er kraftig redusert. Hodet mangler punktøyne. Antennen er betydelig kortere enn framvingen og er grå med to relativt brede, mørke ringer. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er korte. Skinneleggene har henholdsvis 0, 2 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien ved at midtskinneleggen kun har to sporer, mot tre hos de øvrige slektene. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet noen få steder på Østlandet og Vestlandet.

Levested og økologi

Arten lever i bekker og små elver med stein- og grusbunn. Larven er ikke beskrevet i detalj.

Flygetid

Fra slutten av juni til slutten av juli.