Agrypnia pagetana er en middels stor vårflue med smale, gulbrune framvinger. Arten er funnet på Østlandet og Sørlandet vestover til Rogaland, i Midt-Norge og i Troms og Finnmark. Larven lever blant vannplanter i dammer, sjøer og sakteflytende elver hvor den bygger et portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform.

Størrelse

Framvinge hann: 10,9–15,7 mm, framvinge hunn: 11,8–16,5 mm.

Kjennetegn

Agrypnia pagetana er en middels stor vårflue. Hunnen er litt større enn hannen. Framvingen er smal og nokså ensfarget gulbrun med mørkere ribber og med svakt brunbroket mønster mot vingespissen. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1, 2, 3 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2 og 5 i bakvingen. Hos hunnen finnes gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar hos begge kjønn. Framvingen har en ekstra tverribbe mellom costa og subcosta nær vingespissen. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som eller litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fire segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Segmentene er sylindriske og første segment er kort. Beina er kraftige, med tallrike lange pigger. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre arter i slekten Agrypnia, men skiller seg fra de fleste artene unntatt A. picta ved at den gjerne er mer ensfarget gulbrun. Arten minner i vingefasong og tegninger også om enkelte arter i familien Limnephilidae. For sikker bestemmelse må man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt i Sentral- og Nord-Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet på Østlandet og Sørlandet vestover til Rogaland, i Midt-Norge og i Troms og Finnmark.

Levested og økologi

Larven lever blant vannplanter i dammer, sjøer og sakteflytende elver hvor den bygger et portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform.

Flygetid

Fra slutten av mai til slutten av august.