Zeusia hyperborea er en ukjent art nylig beskrevet fra dypt vann ved Bjørnøya. Fargene tyder på at den skal være lett å kjenne igjen, men mye kunnskap om arten mangler.

Kjennetegn

Zeusia hyperborea er en kraftig art som kan bli opptil 15 mm lang. Kroppen er bred, med bred fot foran og avsmalende bakover. Fremenden av foten har to store lober, ingen tydelige forhyrno. Rinoforene har spredte små vorter. Munntentaklene er fingerformede og korte. Munntentaklene er omtrent 1,5 ganger så lange som rinoforene. Cerata sitter i 14 skråstilte rekker. Anus er plassert på høyre side i kroppens bakpart, noe som er spesielt for denne gruppa.

Kroppen er hvit, hodet, foten og sidene av kroppen har tydelige rødlige markeringer. Basis av cerata har gulaktige flekker.

Utbredelse

Arten er kun kjent fra ett individ, som også var grunnlaget for beskrivelsen. Dette ble funnet i 2015 rett vest for Bjørnøya ved kartlegging gjennom Mareano-programmet.

Levesett

Artens biologi er ukjent. Funnet ble gjort på 176 meters dyp.

Forvekslingsarter

Arten har ingen forvekslingsarter i våre farvann. Den hører hjemme i familien Aeolididae der den er den eneste arten i nordlige farvann som har anus i kroppens bakpart.  

Etymologi

Slektsnavnet Zeusia er etter navnet til den greske guden Zeus.

Artsnavnet hyperborea stammer fra gresk og betyr nordlig. Det refererer til den nordlige utbredelsen til arten.

Kilder

Bakken T (2018). Zeusia – ny nakensnegl fra Bjørnøya. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2018/08/13/zeusia-ny-nakensnegl-fra-bjornoya/ Hentet 7. mai 2022.

Korshunova T, Zimina O og Martynov A (2017). Unique pleuroproctic taxa of the nudibranch family Aeolidiidae from the Atlantic and Pacific Oceans, with description of a new genus and species, Journal of Molluscan Studies 83 (4): 409–421. https://doi.org/10.1093/mollus/eyx036

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Zeusia hyperborea Korshunova, Zimina & Martynov, 2017. www.artsdatabanken.no/Pages/311693. Nedlastet <dag/måned/år>.