Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Hancockiidae MacFarland, 1923. www.artsdatabanken.no/Pages/329219. Nedlastet <dag/måned/år>