Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Goniaeolis M. Sars, 1861. www.artsdatabanken.no/Pages/329267. Nedlastet <dag/måned/år>