Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Polyceridae Alder & Hancock, 1845. https://www.artsdatabanken.no/Pages/303959. Nedlastet <dag/måned/år>