Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Carronella Korshunova, Martynov, Bakken, Evertsen, Fletcher, Mudianta, Saito, Lundin, Schrödl & Picton, 2017. https://www.artsdatabanken.no/Pages/303974. Nedlastet <dag/måned/år>.