Aeolidia filomenae er en nakensnegl med mange cerata og variabel pigmentering, men med en karakteristisk hvitfarget Y på hodet.

Kjennetegn

Aeolidia filomenae er en ganske stor art som blir minimum 50 mm lang. Kroppen er bred i fremenden og smalner av bakover. Hodet er bredt med korte og spisse fothyrno. Munntentaklene er delvis gjennomskinnelige, og er lengre enn rinoforene. Rinoforene er glatte, har en konisk form og er butte i enden. Kroppen er tett besatt med lange og tynne cerata, som er arrangert i opptil 16 rekker, hver rekke med opptil 8 cerata. De er avflatet i tverrsnitt. Cerata foran på kroppen og på bakkroppen er kortere enn de på midten av kroppen. På ryggen bak rinoforene er det et nakent felt uten cerata.

Kroppen er variabel i farge, fra lys beige via rosaaktig til mørk rødlig eller grønnlig. Hvite eller lysebrune pigmentflekker er spredt over hele kroppen. En hvit V- eller Y-formet tegning på hodet løper fra munntentaklene til bakre del av det nakne feltet på ryggen. Den hvite Y-en kan være svært tydelig, eller diffus og nærmest ikke synlig. Rinoforene er delvis gjennomsiktige med hvite eller lysebrune flekker. Cerata er lysere enn fargen på kroppen, og tuppen på cerata er hvit. En flekk med hvit til beige farge kan være synlig i den bakre delen av det nakne feltet på ryggen.

Utbredelse

Arten ble beskrevet i 2016 basert på individer fra Portugal, Spania, Nederland og Skottland. Senere er den funnet å være vanlig i Storbritannia, og den er registrert i Danmark og på den svenske vestkysten. I Norge er den funnet langs kysten fra Oslofjorden til Tromsø.

Levesett

Siden arten er nylig beskrevet er kunnskap om dens biologi og levevis begrenset. Den er observert fra fjæra og ned til omtrent 30 m dyp. Den spiser ulike arter sjøanemoner. Så langt ser det ut til at arten lever i samme type habitat som A. papillosa, som utbredelsen overlapper med.

Den originale beskrivelsen av arten forteller ikke noe om hvordan eggene ser ut. Eggene blir lagt i en karakteristisk tråd som er kveilet frem og tilbake i en spiral.

Forvekslingsarter

Aeolidia filomenae kan forveksles med den svært like Aeolidia papillosa, men førstnevnte har en hvit V- eller Y-formet pigmenttegning på hodet, som mangler hos A. papillosa. En hvit flekk på ryggen er også karakteristisk, og denne mangler hos A. papillosa. Aeolidia filomenae er generelt lysere enn A. papillosa. Begge artene er variable i farge og pigmentering slik at det er mulig å forveksle artene. Det er verdt å merke seg at spesielt på de lyseste individene av A. filomenae vil den hvite Y-en være veldig diffus eller mangle.

Etymologi

Slektsnavnet Aeolidia er avledet fra Aeolidis som var datter til vindenes gud Aeolus i gresk mytologi.

Artsnavnet filomenae er oppkalt etter Matilde Filomena Lopéz González, en slektning til en av forfatterne som beskrev arten.

Kommentarer

Aeolidia filomenae ble beskrevet som ny art i 2016, og da skilt fra A. papillosa som i sin tur ble gitt en rebeskrivelse og det ble dermed en ny oppfatning av arten. Det er viktig å være oppmerksom på dette ved bruk av standard litteratur som er vanlig å bruke til identifisering.

Da arten er nylig beskrevet vil kunnskap om størrelsesvariasjon, utbredelse og levevis bygges opp etter hvert som det gjøres nye funn av arten.

Kilder

Kienberger K, Carmona L, Pola M, Padula V, Gosliner TM og Cervera JL (2016). Aeolidia papillosa (Linnaeus, 1761) (Mollusca: Heterobranchia: Nudibranchia), single species or a cryptic species complex? A morphological and molecular study. Zoological Journal of the Linnean Society 177: 481–506.

Lundin K, Malmberg K og Pleijel, F (2020). Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Blötdjur: Sidopalpssnäckor–taggsäcksnäckor. Mollusca: Cimidae–Asperspinidae. SLU Artdatabanken, Uppsala. 352s.

Picton BE og Morrow CC (2016). Aeolidia filomenae Kienberger, Carmona, Pola, Padula, Gosliner & Cervera, 2016. [In] Encyclopedia of Marine Life of Britain and Ireland. http://www.habitas.org.uk/marinelife/species.asp?item=W15510 Hentet 7. april 2021.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Aeolidia filomenae Kienberger, Carmona, Pola, Padula, Gosliner & Cervera, 2016. www.artsdatabanken.no/Pages/311674. Nedlastet <dag/måned/år>