Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Candiella J. E. Gray, 1850. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313665. Nedlastet <dag/måned/år>