Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Dorididae Rafinesque, 1815. https://www.artsdatabanken.no/Pages/303956. Nedlastet <dag/måned/år>