Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Trinchesia Ihering, 1879. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313443. Nedlastet <dag/måned/år>.