Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 633
Limniske 35
Terrestriske 104
Marine 494
Antatt antall uoppdagede arter 17
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder