Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Berghia Trinchese, 1877. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313422. Nedlastet <dag/måned/år>