Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Aeolidiidae Gray, 1827. https://www.artsdatabanken.no/Pages/311677. Nedlastet <dag/måned/år>