Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Janolus Bergh, 1884. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313436. Nedlastet <dag/måned/år>.