Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Adalaria Bergh, 1879. www.artsdatabanken.no/Pages/313925. Nedlastet <dag/måned/år>