Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Coryphellidae Bergh, 1889. https://www.artsdatabanken.no/Pages/301007. Nedlastet <dag/måned/år>.