Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Zelentia Korshunova, Martynov & Picton, 2017. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313444. Nedlastet <dag/måned/år>