Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Cuthona Alder & Hancock, 1855. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313429. Nedlastet <dag/måned/år>