Kilder

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Polycera Cuvier, 1817. https://www.artsdatabanken.no/Pages/303971. Nedlastet <dag/måned/år>