Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Calmidae Iredale & O'Donoghue, 1923. https://www.artsdatabanken.no/Pages/311071. Nedlastet <dag/måned/år>