Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Heterodoris Verrill & Emerton, 1882. www.artsdatabanken.no/Pages/329053. Nedlastet <dag/måned/år>