Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Calycidorididae Roginskaya, 1972. www.artsdatabanken.no/Pages/313962. Nedlastet <dag/måned/år>.