Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Calycidoris Abraham, 1876. www.artsdatabanken.no/Pages/329232. Nedlastet <dag/måned/år>