Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Doto Oken, 1815. www.artsdatabanken.no/Pages/324476. Nedlastet <dag/måned/år>