Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Tritoniidae Lamarck, 1809. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313664. Nedlastet <dag/måned/år>