Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Colga Bergh, 1880. https://www.artsdatabanken.no/Pages/303968. Nedlastet <dag/måned/år>