Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Xenocratenidae Martynov, Lundin, Picton, Fletcher, Malmberg & Korshunova, 2020. www.artsdatabanken.no/Pages/329225. Nedlastet <dag/måned/år>