Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Tenellia Costa, 1866. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313442. Nedlastet <dag/måned/år>.