Beskrivelse
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering

  • Vitenskapelig navn
  • Mollusca
  • Bokmål
  • bløtdyr
  • Nynorsk
  • blautdyr
  • beinløysingar
  • Nordsamisk / Davvisámegiella
  • šlieddaealli

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.