Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Onchidorididae J. E. Gray, 1854. www.artsdatabanken.no/Pages/313922. Nedlastet <dag/måned/år>