Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Goniaeolididae Odhner, 1907. www.artsdatabanken.no/Pages/329266. Nedlastet <dag/måned/år>