Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Zeusia Korshunova, Zimina & Martynov, 2017. www.artsdatabanken.no/Pages/313423. Nedlastet <dag/måned/år>