Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Rostanga Bergh, 1879. https://www.artsdatabanken.no/Pages/303966. Nedlastet <dag/måned/år>